به این مقاله امتیاز بدید

آپدیت جدید الگوریتم گوگل پاندا و تاثیر آن در طرحی سایت

الگوریتم گوگل پاندا طراحی سایت اینتن

همان طور که می دانیم الگوریتم گوگل پاندا در فوریه سال 2011 کار خود را در بهینه سازی نتایج جستجو آغاز کرد با اعمال این الگوریتم در نتایج جستجو تغییرات ...