آموزش قرار دادن لینک در متن در طراحی سایت با جوملا

قرار دادن لینک در متن

گاه نیاز دارید تا در طراحی سایت خود به یک آدرس دیگر اشاره کرده , و یا اینکه فایلی را برای دانلود کاربران قرار دهید.به این منظور به قرار دادن لینک در م...