به این مقاله امتیاز بدید

تاثیر تگ ها و کلمات کلیدی موجود در تگ ها در سئو سایت

سئو سایت

حتی اگر عامل "کلید واژه" - همچنین اگر بعد هم نشان داده شود - دارای یک اثر منفی قابل توجهی در مورد بیش از حد بهینه سازی در سطوح مختلف است، برخی در صفحه...