به این مقاله امتیاز بدید

یکپارچه سازی متوسط AdSense گوگل و Adlink های دیگر

طراحی سایت-یکپارچه سازی متوسط AdSense گوگل و Adlink های دیگر

در سال 2012 ، به همراه رتبه بندی های خوب با توجه به یکپارچه سازی تبلیغات - حتی برای AdSense، محصول خود گوگل ، به وضوح همبستگی منفی وجود داشت. این به ا...