به این مقاله امتیاز بدید

راهکارهای بازگرداندن مشتری

بازگرداندن مشتری

تمامی فروشندگان در زمینه های مختلف به این نتیجه رسیده اند بازگرداندن مشتریان فعلی برای خرید مجدد به مراتب مهم تر از جذب مشتریان جدید است. دلیل آن هم ا...