به این مقاله امتیاز بدید

صفحات اسپلش در طراحی سایت

اسپلش در طراحی سایت

یک صفحه اسپلش در طراحی سایت ، صفحه ای است که به عنوان سر صفحه و مقدم بر سایر صفحات وب عمل می نماید . صفحات اسپلش در طراحی سایت که با هدف اطلاع رسانی ب...