به این مقاله امتیاز بدید

استفاده از کامنت در طراحی سایت

استفاده از کامنت در طراحی سایت اینتن

کامنت در طراحی سایت به منظور بیان نکته ای خاص در کد نویسی صفحات طراحی سایت می باشد . همچنین مشخص نمودن برخی از بخش ها در کد صفحه وب سایت می باشد . کام...