به این مقاله امتیاز بدید

لینک دهنده ها در سئو سایت از آدرس هایی با دید SEO بالا به طور قابل توجهی با ارزش تر هستند.

سئو سایت

در معرفی این بخش ، لازم است ابتدا اصطلاح "دید SEO" ( SEO Visibility ) توضیح داده شود. این متریک که از آن بعنوان "Visibility" یا "دید" یاد می شود و ریش...