به این مقاله امتیاز بدید

چرا طراحی سایت سنتی در حال رسیدن به پایان عمر خود است؟

traditional web design

شاید به عقیده برخی عبارت طراحی سایت سنتی کمی غیرمتعارف به نظر برسد.بر این اساس روی هم رفته حدود 20 سال بیشتر از زمان راه اندازی وب و نخستین و ابتدایی ...