به این مقاله امتیاز بدید

پنالتی وب سایت

پنالتی وب سایت

پنالتی وب سایت : پنالتی درواقع جریمه شدن توسط گوگل است اما توجه داشته باشید که پنالتی لزوم از عدم رعایت دستورات و تخلف و هم چنین به خاطر جریمه شدن هم ...