به این مقاله امتیاز بدید

طول HTML مهم است ، اما فقط تا حد معینی است

طول HTML مهم است ، اما فقط تا حد معینی است

اگر توسط انالیزور های موجود در دنیای اینترنت شما سایتتان را مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که بسیاری از انالیزور ها درصد کد های بکار رفته در صفح...