به این مقاله امتیاز بدید

تاثیر بالای عامل نام تجاری بر SERPs و سئو سایت

تاثیر بالای عامل نام تجاری بر SERPs و سئو سایت

برای توضیح پدیده "عامل نام تجاری" ، ما دوباره چندین نمودار معنادار را برای نمونه ارائه می دهیم. که هر منطقه ی مشخص در شکل منحنی را با توجه به رتبه بند...