723

برای توضیح پدیده “عامل نام تجاری” ، ما دوباره چندین نمودار معنادار را برای نمونه ارائه می دهیم. که هر منطقه ی مشخص در شکل منحنی را با توجه به رتبه بندی نتایج جستجوی برتر برجسته می کند.

شکل ۴۰: میانگین رتبه بندی – برچسب عنوان H1
جایگاه ویژه ی نام تجاری در کدگذاری On-Page کاملا چشمگیر است. از نمودار ۴۰ نتیجه گیری می شود که داشتن یک عنوان H1  برای وب سایت های برند ، نسبت به آن مورد برای همه وب سایت های دیگری که در ۳۰ رتبه برتر قرار گرفته اند ، بسیار نادر است.

نمودار ۴۱ نشان می دهد که تکمیل کردن عامل “کلمه کلیدی در توصیف” برای برند ها کاملا نادر است.

شکل ۴۱: میانگین رتبه بندی – کلید واژه در شرح
به طور متوسط، حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از صفحات وب خارج از ۳۰ صفحه برتر ، یک کلمه کلیدی در شرح دارند. تنها در مورد ۳ صفحه رتبه بندی بالا، به طور متوسط ، به طور قابل توجهی پایین تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره طراحی سایت