به این مقاله امتیاز بدید

چگالی مناسب کلمات کلیدی چه مقدار است؟

Key word

بدون شک بعد از طراحی وب سایت، دیده شدن در نتایج جستجو بیشتر کلمات یا عبارات مرتبط با کسب و کار، مورد دلخواه هر شخص است و تمامی افراد وقت و هزینه خود ر...