طراحی سایت تجاری

امروزه طراحی سایت در حوزه های گوناگونی راه یافته است . چرا که طراحی سایت برای هر شرکت و شغل و حرفه ای ساوی است با تبلیغات برای آن حرفه و یا شرکت . افراد و بازدیدکنندگان گوناگون همه روز در فضای مجازی به گشت و گذار مشغولند و تصادفی یا با قصد قبلی ممکن است وارد سایت شما شوند و با تجارت شما آشنا گردند .

عده بسیاری از صاحبان سایت ها از وب سایت خود برای مقاصد تجاری و خرید و فروش محصولات ای خدمات خود استفاده می نمایند .