به این مقاله امتیاز بدید

رنگ در طراحی سایت

رنگ در طراحی سایت

در این مقاله ، اسکات کلوم نکاتی را درباره کاربرد رنگ در طراحی سایت بیان می کند . در ذهن انسان ، هر رنگ به تناسب نامی که به آن نسبت داده می شود تفسیر م...