به این مقاله امتیاز بدید

عواقب جدی نگرفتن هشدار گوگل به عدم طراحی سایت موبایل‌فرندلی

عواقب جدی نگرفتن هشدار گوگل به عدم طراحی سایت موبایل‌فرندلی

اهمیت و نقش بسیار پررنگ گوگل در دنیای وب بر کسی پوشیده نیست.هم اکنون طراحی سایت های بسیاری در حد چند میلیونی در سرتاسر دنیای وب موجود بوده و بطور روزا...