به این مقاله امتیاز بدید

صفحات دروی در طراحی سایت

صفحات دروی

گوگل در حال بهبود بخشیدن به نمایش نتایج جست و جو برای بازدیدکنندگان به واسطه الگوریتمی قوی تر برای صفحات دروی (doorway pages) می باشد . صفحات دروی برا...