841

از بین همه فاکتورها، سیگنال های اجتماعی از نظر ارتباط با رتبه بندی بهتر، قوی ترین است. چشم انداز کوتاه مدت تا میان مدت بطور واضحی مثبت است. این نتایج مثبت از فیس بوک، گوگل پلاس، توییتر، Pinterest به تمام شبکه ها ، در حال گسترش یافتن است.
با این وجود ، مسئله به عنوان حدی باقی می ماند که در آن سیگنال های اجتماعی بطور مستقیم بر رتبه بندی تاثیر می گذارند. همانطور که قبلا اشاره شد، تجزیه و تحلیل تا به امروز عمدتا بر اساس این واقعیت مستند شده اند که آدرس های رتبه بندی بهتر نسبت به آنهایی که رتبه بندی بدتری دارند، دارای تعداد بیشتری از سیگنال های اجتماعی هستند.

در سال گذشته ،  چندین تجزیه و تحلیل دقیق با توجه به رابطه سببی بین سیگنال های اجتماعی و رتبه بندی های خوب اجرا شد.
برای این منظور، دو متن ۱۶ در دو موضوع با ویژگی های مشترک (در کل چهار مقاله ) که در محتوا یکسان بودند نوشته شدند و در یک زمان و در دامنه ی یکسان ، تحت شرایط بی طرفانه ی ممکن (بدون نقشه سایت، بدون ساختار مشخص نظرات ، بدون هیچ لینک داخلی یا خارجی از یا به یک URL) انتشار یافتند. بعد از آن ، سیگنال های اجتماعی برای تفکیک دقیق مقاله- تحت شبکه مشخص – به طور خاصی هدف قرار داده شدند. این به این معنی است که دو مقاله تنها سیگنال های فیس بوک را دریافت کردند، در حالی که نسخه هایی از این متن به طور انحصاری در + Google به اشتراک گذاشته شد.
همزمان با مورد مطالعه قراردادن تفکیک دقیق و انطباق با محیط بی طرف، ما رتبه بندی هایی را برای کلمات کلیدی خاص که در پیشرفت محاسبه شده اند و برای مقالات مربوطه یکسان بودند ، را ارزیابی کردیم.
نتایج حاصل از این مطالعات سیگنال های اجتماعی شامل موارد زیر است: نمایه سازی تنها از طریق سیگنال های اجتماعی، بدون وجود هر گونه لینک داخلی و یا خارجی، امکان پذیر است؛ به طور قابل توجهی تعداد کم تری از یک های مثبت (+۱) ، در موقعیتی برای ایجاد نمایه سازی سریع تر و یا رتبه بندی بهتر برای یک مجموعه یکسان از کلمات کلیدی در یک مقایسه مستقیم است ؛ با افزایش مکرر Share و یا یک های مثبت (+۱)  پس از یک دوره رکود، رتبه بندی دوباره افزایش یافته است ، حتی اگر در گذشته غیر فعال شده یا حتی تقلیل یافته است.
بدون نیاز به تکرار مطالعات موردی با جزئیات بیشتردر اینجا، می توان نتیجه گرفت که به نظر می رسد سیگنال های اجتماعی می توانند رتبه بندی آدرس های حتی در انزوا را نیز تحت تاثیر قراردهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره طراحی سایت