به این مقاله امتیاز بدید

Parallax در طراحی سایت

Parallax در طراحی سایت

پارالاکس در لغت به معنی اختلاف منظر و انطباق است. در طراحی سایت نیز به معنی انطباق تصاویری دوبعدی است که دید سه بعدی به کاربر می دهد. این انطباق با کم...