کدام زبان‌های برنامه نویسی را برای توسعه طراحی سایت باید فرا بگیریم؟

Dreamweaver

همانطور که در آغاز مقاله پیشین بدان اشاره کردیم، طراحی سایت و ورود به تجارت الکترونیک رفته رفته از حالت امتیازی خارج شده و تبدیل به یک اجبار برای باقی...