به این مقاله امتیاز بدید

سایت لینک (sitelink) چیست؟

سایت لینک

سایت لینک (sitelink): شاید برای شما هم پیش آمده باشد تا برای جستجوی یک سایت که آدرس آن را نمی دانید از طریق موتور های جستجو اقدام کرده باشید. فرض کنید...