به این مقاله امتیاز بدید

2 عامل مقدماتی و اساسی پیش از شروع طراحی سایت

اشتباهات طراحی سایت

به عقیده برخی، که البته مطمئنا اطلاعات کافی در این زمینه ندارند، طراحی سایت فعالیتی ساده و اصطلاحا مثل آب خوردن بوده و مشکلی بر سر راه طراحی وب سایت و...