به این مقاله امتیاز بدید

طراحان و توسعه دهندگان وب

طراحان و توسعه دهندگان وب

تیم بریانت خلاق به طراحان می گوید که چگونه با توسعه دهندگان همکاری مفید داشته باشند (و بالعکس) . معمولا جریان کاری بین طراحان و توسعه دهندگان وب پس ا...