به این مقاله امتیاز بدید

XSLT در طراحی سایت

XSLT در طراحی سایت

XSLT در واقع یک زبان برنامه نویسی به شیوه آبشاری است که به کمک آن می توان اسناد XML ایجاد کرد. XSLT مخفف eXtensible Stylesheet Language Transformation...