به این مقاله امتیاز بدید

انواع الگوریتم های گوگل را بهتر بشناسیم

الگوریتم های گوگل

گوگل در سال های اخیر تعداد زیادی الگوریتم جهت پیشرفت و ارتقاء کیفیت جست و جو در گوگل توسط کاربران ایجاد کرده است . در این مقاله به برخی از آن ها خواهی...