به این مقاله امتیاز بدید

تکنیک اسکرول کردن در طراحی سایت

تکنیک اسکرول کردن در طراحی سایت

تکنیک اسکرول کردن در طراحی سایت: یکی از مباحثی که در طراحی سایت جزو موارد ممنوعه شده بود بحث اسکرول کردن بود. در دورانی همه ی طراحان سایت فکر می کردند...